Denní stacionář

POSLÁNÍM 

denních stacionářů je zabezpečit potřeby uživatelů, kteří nemohou nebo nechtějí zůstávat celý den sami doma.
 
CÍL
• chceme předcházet pocitu samoty uživatelů
• chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů
• chceme ulevit pečující rodině
• chceme podporovat klienty v rozvoji individuality a soběstačnosti
• chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů
 
CÍLOVÁ SKUPINA
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby se zdravotním postižením
• senioři

Služba je určena osobám starším 18 let.
 
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 
VÝŠE ÚHRADY za poskytované základní činnosti se odvíjí od stupně závislosti jeho časové náročnosti při poskytování péče, vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s. Klient platí za skutečně poskytnutou péči v denním stacionáři.


Služba denní stacionář je volbou pro klienty, kteří nechtějí nebo nemohou během dne zůstávat sami doma. Denní stacionář je určen i pro osamělé seniory a zdravotně postižené, kteří by si přáli strávit část dne mezi svými vrstevníky. Ve stacionáři je o klienty postaráno od rána, kdy do našeho zařízení přijedou, až do jejich odpoledního odjezdu. Společně se mohou zúčastnit procvičení těla, tréninku paměti, procházek na čerstvém vzduchu, zahrát si společenské hry. Mohou si něco zajímavého přečíst, vyluštit křížovku, poslechnout hudbu, zazpívat si, podívat se na film, či jen relaxovat. Společně pracujeme na zlepšování soběstačnosti při činnostech, které klientům činí potíže. To vše v útulném domácím prostředí s milým personálem. Denní stacionář může, ale nemusí být

navštěvován pravidelně každý všední den.
 

DENNÍ STACIONÁŘ SI MŮŽETE NA TĚCHTO KONTAKTECH:
Středisko Poděbrady, Mírová 1217, tel.: 325 626 086, 775 760 687 – Radka Székelyová, Dis.
Středisko Nymburk, Soudní 21/8, tel.: 325 513 954, 775 760 673 – Bc. Lenka Pavelková
Středisko Městec Králové, nám. Republiky 7 (OD DUHA, tel.: 325 643 640, 775 760 688 – Radka Székelyová, Dis.
Středisko Lysá nad Labem, Masarykova 1102, tel.: 325 551 353, 775 760 777 – Bc. Věra Součková
Ředitelství Poděbrady, nám. T. G. Masaryka 1130/18, tel. 325 626 352 – ředitelka Emilie Třísková, zástupce ředitele Jan Přibáň, Dis..

 
PŘEHLED DENNÍCH STACIONÁŘŮ:

 

·         Denní stacionář Poděbrady, Tyršova 1359
kapacita je 4 osoby, provozní doba: dny dle registru poskytovatelů soc. služeb 7,00-15,30 hodin.

·         Denní stacionář Poděbrady – Kluk, Sokolečská 64
kapacita je 13 osob, provozní doba: pondělí – pátek 7,00-15,30 hodin.

·         Denní stacionář Sány, 9. Května 58
kapacita je 5 osob, provozní doba: pondělí - pátek 7,00-15,30 hodin.

·         Denní stacionář Městec Králové, nám. Republiky 7 (OD DUHA) kapacita je 3 osoby, provozní doba: dny dle registru poskytovatelů soc. služeb 7,00-15,30 hodin.                                                

·         Denní stacionář Milovice, Příčná 194/1
kapacita je 5 osob, provozní doba: dny dle registru poskytovatelů soc. služeb 7,00-15,30 hodin.     

 

·         Denní stacionář Nymburk, Labské Terasy, Říční 2295 kapacita je 7 osob, provozní doba: pondělí - pátek 7,00-15,30 hodin. 

  •   Denní stacionář Lysá nad Labem, Masarykova 1102                                    kapacita je 7 osob, provozní doba: pondělí - pátek 7,00-15,30 hodin

 

 

 

 


Ceník služby denní stacionář


Dotazník pro rodinné příslušníky před zahájením služby