Při poskytování pečovatelské služby Vám zajistíme pomoc při osobní hygieně a koupání, provádíme péči o vlasy a nehty. Pokud doma nemáte vhodné podmínky pro zvládnutí hygieny v koupelně nebo na lůžku, odvezeme Vás do střediska osobní hygieny, které je vybaveno vanou se zvedacím zařízením. Potřebujete-li pomoci s chodem domácnosti, zajistíme Vám běžný úklid, nákup, praní a žehlení prádla. Dojdeme Vám pro recepty k lékaři a vyzvedneme léky. Dohlédneme na jejich správné užívání. Pomůžeme Vám s vyřízením záležitostí na úřadě nebo u lékaře, popř. Vás doprovodíme. Můžeme Vám pomoci s přípravou jídla a pití, dovezeme oběd, ohřejeme a podáme jej. Můžeme být nápomocni při oblékání a svlékání, při chůzi po bytě, pomůžeme s přesuny na lůžko a vozík, podpoříme Vás při orientaci v prostoru.

Posláním

pečovatelské služby je pomáhat klientům s činnostmi běžného života tak, aby mohli co nejdéle zůstat DOMA. Pečovatelská služba pomáhá žít plnohodnotný život a činnosti pečovatelské služby se zaměřují jen na to, co uživatel již sám nezvládá.

Cíl

  • chceme uspokojovat individuální potřeby klientů
  • chceme podporovat nebo udržet kvalitu života a soběstačnost klienta v těchto oblastech: Péče o vlastní osobu, péče o domácnost, uplatňování práv a zájmů
  • chceme podporovat společenské a rodinné vazby klientů
  • chceme podporovat rodiny, které pečují os své blízké
  • chceme podporovat klienty v činnostech, které sami zvládají