Péče o vlastní osobu

Podání, příprava jídla a pití

Oblékání a svlékání

Pomoc při pohybu v domácnosti

Přesun na lůžko nebo vozík

Hygiena

Na středisku (SOH) nebo v domácnosti

Osobní hygiena

Základní péče o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

Zajištění stravy

Dovoz nebo donáška jídla

Společenské prostředí

Doprovázení do školského zařízení,
k lékaři, na úřady, do zaměstnání apod.

Chod domácnosti

Úklid domácnosti

Nákupy a pochůzky

Praní a žehlení prádla

Topení v kamnech