Pořízení nízkoemisních automobilů pro pečovatelskou službu

Pořízení nízkoemisních automobilů pro pečovatelskou službu
20. 9. 2023

Pro terénní pečovatelskou službu se nám podařilo získat Rozhodnutí o poskytnutí dotace na nákup
čtyř nových osobních automobilů na hybridní pohon.

Nová vozidla budou našim pečovatelkám předána nejpozději do dubna 2024.