Výtvarná soutěž pro děti a mládež 2024

Výtvarná soutěž pro děti a mládež 2024

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. pod záštitou radního pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje Mgr. Milana Váchy vyhlašuje pro rok 2024 výtvarnou soutěž pro děti a mládež.

Výtvarné práce dětí budou vystaveny na Výstavišti v Lysé nad Labem od 20. do 23. června 2024 v rámci soutěžní výstavy „Šikovné ruce našich seniorů 2024“. Výstava je součástí celorepublikové výstavy Senior 2024, společně s výstavou Květy a Lázeňským veletrhem.

Soutěžní témata:

 1. OBRÁZEK PRO BABIČKU, PRO DĚDEČKA
 2. BUDOUCNOST ZELENÉ PLANETY

Kategorie:

 • Mateřská škola
 • ZŠ 1.-3. třída
 • ZŠ 4.-6. třída
 • ZŠ 7.-9. třída
 • Speciální škola, Dětský domov
 • Střední škola

Podmínky účasti:

 • Dvourozměrné práce, minimální rozměr A4, libovolná technika (ideálně na čtvrtku)
 • Označit práce na rubu jménem, třídou, kategorií a školou dítěte (u předškolních dětí uvádějte věk)
 • Zaslat práce do 7.6.2024 na adresu: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., nám. T. G. Masaryka 1130/18 (4. patro), 290 01 Poděbrady

Odborná porota vyhodnotí v každé kategorii tři práce a udělí ceny, včetně Ceny radního Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu. Vyhodnocení proběhne v neděli 23.6.2024 v 13:00 hodin na Výstavišti v Lysé nad Labem během slavnostního programu určeného pro děti.

Vstupenky na výstavu a diplomy budou zaslány všem zúčastněným dětem.

Pro více informací kontaktujte :

Mgr. Pavlu Hovorkovou

tel. 775 576 057

e-mail: hovorkova@centrum-podebrady.info

Soubory :

Dopis do škol DVS 2024

Záštita – Radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu