Domácí hospic... doma nejlíp

„Každá situace má dobré řešení, které s Vámi dokážeme nalézt... doma nejlíp...

MUDr. Tomáš Julák

Umírání považujeme za součást života. Většina z nás si přeje zemřít doma v kruhu svých
blízkých. Náš hospicový tým každý den dokazuje, že je to možné.

Jsme tým odborníků, který umožní lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat doma a zemřít v kruhu svých blízkých. Pečujeme nejen o nemocného, ale podporujeme i členy jeho rodiny zvládnout nelehké období.

Naše hospicová péče pomůže:

Zachovat

nejvyšší možnou kvalitu života nemocného s ohledem na jeho přání. Zajistíme nejen zdravotní, ale i sociální služby.

Zmírnit

obtíže, které doprovázejí základní onemocnění. Jsou to především bolest, dušnost a nevolnost. Pacient nemusí být převážen do nemocnice, protože lékař ordinuje potřebné léky, plánuje vhodný postup léčby a provádí lékařské zákroky v domácím prostředí.

Vyrovnat

se s těžkými situacemi, které závěre života může přinášet. Nabízíme otevřenou a citlivou komunikaci, podporu a doprovázení.

Jak péče probíhá ?

 • Četnost návštěv zdravotní sestry se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu a není časově omezena.
 • Návštěva lékaře probíhá zpravidla jednou týdně, v případě potřeby častěji.
 • Máte k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které můžete volat kdykoliv o radu nebo pomoc.
 • Zajistíme vám léky a zapůjčíme pomůcky - koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač léků, mobilní ultrazvuk, polohovací postel a další.
 • Sociální pracovník pomůže s řešením sociálních potřeb pacienta a pečující rodiny.
 • Zajistí příspěvek na péči a domluví pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.
 • Nabízíme psychologickou pomoc.
 • Vyhovíme duchovním potřebám.
 • Zajistíme Dlouhodobé ošetřovné, které vám umožní zůstat doma a pečovat o vašeho blízkého až tři měsíce.
 • Činnost našich lékařů a zdravotních sester je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pacient ani rodina nic nehradí.
 • Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.