Domácí zdravotní péče - odbornost 925

 • Vyšetření stavu pacienta sestrou
 • Odběry biologického materiálu
 • Aplikace infuzí, injekcí, domácí parenterální výživa, tišení bolesti
 • Ošetření ran
 • Péče o porty, PICC katetry, Broviac katetry a ostatní cévní vstupy
 • Cévkování muže
 • Péče o diabetiky
 • Ošetření permanentních katetrů, drénů
 • Péče o stomie – ileostomie, tracheostomie, nephrostomie….
 • Ošetřovatelská rehabilitace

Tým DZP

 • Sestry specialistky a bakalářky – ARO-JIP, ošetřovatelství, komunitní péče, zdravotně-sociální a geriatrická péče
 • Sestry s certifikáty – péče o cévní vstupy, paliativní péče, stomie, umělá plicní ventilace v domácím prostředí pacienta, cévkování muže, hojení ran

Mobilní specializovaná paliativní péče - odbornost 926

 • Komplexní péče o pacienty v terminální stádiu onemocnění, kteří jsou klinicky nestabilní
 • Multidisciplinární tým zvládne v domácnosti pacienta i akutní změny zdravotního stavu bez potřeby hospitalizace
 • Lékaři a sestry jsou dostupní 24 hodin 7 dní v týdnu
 • Odborným garantem je lékař se specializací v oboru Paliativní medicína

Hospicový tým

 • Lékaři
 • Zdravotní sestry
 • Sociální pracovníci
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Psycholog
 • Duchovní

Naše vybavení:

 • Infuzní pumpa
 • Lineární dávkovače léků
 • Koncentrátory kyslíku
 • Odsávačky
 • Oxymetry
 • Pomůcky k polohování pacientů – antidekubitní nafukovací matrace, perličkové polohovací pomůcky
 • Tonometry, glukometry, chodítka
 • Rehabilitační pomůcky – overbol, theraband
 • Mobilní ultrazvuk

Máme uzavřeny smlouvy s těmito pojišťovnami:

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR.
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna.
 • 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
 • 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.

Kontaktujte nás...