Sociálně – právní ochrana dětí

neboli doprovázení a podpora pěstounských rodin v naplnění poslání v péči o svěřené děti a v naplnění jejich práv a povinností vyplývajících z § 47a zákona 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Tato práva a povinnosti jsou zakotvena v dohodě o výkonu pěstounské péče, kterou měla každá stávající pěstounská rodina povinnost podepsat do konce června 2013.

Naším cílem je pracovat s pěstounskými rodinami tak, abychom jim byli pomocnou rukou a průvodci. Přistupujeme k pěstounským rodinám nedirektivně a citlivě.

Pracujeme s rodinami na celém okrese Nymburk.

ROZSAH ČINNOSTÍ ZAKOTVENÝCH V DOHODĚ O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE:

pravidelné konzultace se sociálním pracovníkem a odborné sociální poradenství, sledování naplňování dohody (sociální pracovník navštěvuje rodinu každé 2 měsíce, o průběhu dohody informuje místně příslušný městský úřad – sociální odbor

pomoc při zajištění osobní péče o svěřené dítě (v případě pracovní neschopnosti nebo při ošetřování osoby blízké, při narození vlastního dítěte, při vyřizování nezbytných záležitostí, při úmrtí osoby blízké)

odlehčení pěstounům (respitní služby) – pěstouni mají nárok na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. Může být realizován i formou dětských letních táborů nebo jiných školních vícedenních akcí.

zprostředkování odborné pomoci- možnost zprostředkování a uhrazení nákladů za odbornou pomoc v rozsahu stanoveném v dohodě

zvyšování znalostí a dovedností, základní průběžné vzdělávání – povinné vzdělávání pěstounů v rozsahu 24 hodin za 12     kalendářních měsíců je zakotveno v zákoně – naše společnost zajišťuje koordinaci a organizaci vzdělávání pěstounů

kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči

sledování naplňování dohody

Sociálně-právní ochranu dětí zajišťujeme po celém okrese Nymburk, domluvit se můžete na těchto kontaktech:

Mgr. Pavla Hovorková – sociální pracovník a koordinátor SPOD – 775 576 057, 325 626 352, nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady

Mgr. Jana Skálová – sociální pracovník a koordinátor SPOD – 778 701 413, 325 626 352, nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady

Mgr. Marie Šťastná – odborná psychologická pomoc a diagnostika – 778 704 893, nám. T. G. Masaryka 1130/18, Poděbrady

Konkrétnější informace k adoprovázení pěstounských rodin v sekci Pěstounství.