Hygiena

Osobní hygiena

Pomoc při použití WC

Péče o vlastní osobu

Oblékání a svlékání

Pomoc při pohybu v domácnosti

Přesun na lůžko nebo vozík

Zajištění stravy

Podání, příprava jídla a pití

Společenské prostředí

Doprovázení do školského zařízení,
k lékaři, na úřady, do zaměstnání apod.

Chod domácnosti

Úklid domácnosti

Nákupy a pochůzky

Obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Podpora vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podpora rodině v péči o dítě

Začleňování do společnosti

Upevňování motorických, psychických a sociálních schopností