Osobní asistence

Osobní asistent s Vámi stráví předem domluvený čas, může Vám pomoci s hygienou, oblékáním, přesuny, se zajištěním stravy, úklidem. Pomůže Vám vyřídit Vaše záležitosti, pomůže Vám s nákupy, popřípadě Vás doprovodí na místo určení, může Vám ale pomoci i s péčí o Vaše dítě.

Osobní asistence je poskytována u Vás v domácnosti, ale může být poskytnuta i dětem ve školce a škole, nebo také při doprovázení na úřad, do kina, divadla, cukrárny, na vycházku do parku, do školy, na zájmový kroužek.

POSLÁNÍM

osobní asistence je pomáhat klientům s hendikepem při činnostech, které by dokázali sami, kdyby tento hendikep neměli.

CÍLEM

služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností vést důstojný s možností setrvat ve svém domácím prostředí.

Cíl
  • chceme podporovat uživatele ov rozhodování o průběhu služby
  • chceme udržovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů
  • chceme umožnit uživateli co nejdéle zůstat DOMA