Osobní asistent s Vámi stráví předem domluvený čas, může Vám pomoci s hygienou, oblékáním, přesuny, se zajištěním stravy, úklidem. Pomůže Vám vyřídit Vaše záležitosti, pomůže Vám s nákupy, popřípadě Vás doprovodí na místo určení, může Vám ale pomoci i s péčí o Vaše dítě. Osobní asistence je poskytována u Vás v domácnosti, ale může být poskytnuta i dětem ve školce a škole, nebo také při doprovázení na úřad, do kina, divadla, cukrárny, na vycházku do parku, do školy, na zájmový kroužek.

Posláním

osobní asistence je pomáhat klientům s hendikepem při činnostech, které by dokázali sami, kdyby tento hendikep neměli.

Cílem

služby je umožnit klientům se sníženou soběstačností vést důstojný život s možností setrvat ve svém domácím prostředí.
  • podporovat klienta v rozhodování o průběhu služby
  • udržovat psychické a fyzické schopnosti klientů
  • umožnit klientovi co nejdéle zůstat DOMA