O nás

Pomáháme Vám více než 20 let a máme toho mnoho co nabídnout.

Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb  Poděbrady o.p.s. vznikla 25.11.2005 jako navazující organizace na Centrum sociálních a zdravotních služeb zřizované Krajským úřadem Středočeského kraje. V současné době poskytuje sociální služby více než 2500 klientům na území okresu Nymburk ve více než 75 obcích a má zaregistrovány tyto služby: Pečovatelská služba, Osobní asistence, Denní stacionář, Odlehčovací služba (viz. Registrace).

Kromě registrovaných sociálních služeb je Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady zaregistrováno jako nestátní zdravotnické zařízení a má uzavřeny smlouvy se 6 zdravotními pojišťovnami.

Provázaností obou služeb je společnost schopna zajistit občanům takové podmínky, aby byla zajištěna podpora v jejich samostatném a nezávislém životě v domácím prostředí s udržením přirozených rodinných, společenských  a přátelských vazeb v souladu s hlavním posláním společnosti.

Historie zajišťování sociálních služeb v okrese Nymburk:

1976 – vznik Pečovatelské služby okresu Nymburk

1992 – Pečovatelská služba okresu Nymburk získává právní subjektivitu jako rozpočtová organizace Okresního úřadu

1993 – změna na příspěvkovou organizaci Okresního úřadu

1995 – otevření 1. denního stacionáře na území okresu Nymburk

2002 – počátky poskytování asistenční služby a hospicové péče v domácím prostředí klientů

2001 – registrace zařízení jako nestátní zdravotnické zařízení, uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami, rozšíření sociálních služeb o služby zdravotní

2003 – otevření denního stacionáře v Poděbradech Kluku

2004 – změna organizace na příspěvkovou organizaci Krajského úřadu Středočeského kraje

2005 – založení obecně prospěšné společnosti Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s. městem Poděbrady, zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 397

2006 – zavedena Asistenční služba pro zdravotně postižené občany a seniory  v regionu okresu Nymburk

2008 – registrace organizace v Registru poskytovatelů sociálních služeb – pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionář a rozšíření o odlehčovací služby pobytové

2010 – otevření nových prostor odlehčovacích pobytových služeb v Sánech – zvýšena kapacita na 8 lůžek, v původních prostorách zřízen denní stacionář Sány

2013 – získání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí – doprovázení a podpora pěstounských rodin v naplnění jejich poslání a v naplňování jejich práv a povinností

2015 – otevření nových prostor pro poskytování sociálních služeb v Městci Králové, nyní zde sídlíme v OD Duha, náměstí Republiky 7, Městec Králové

2018 – otevřen Denní stacionář v Lysé nad Labem