„Společně pečovat zvládneme“

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost+,  CZ.03.02.02./00/22_014/0000513

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady zahájilo v září 2020 v prostorách bývalého střediska pečovatelské služby v Lysé nad Labem,  Náměstí B. Hrozného 1722 provoz Centra pro pečující rodiny.  Vzhledem k zájmu  široké veřejnosti otevíráme letos  Centrum pro pečující rodiny  v Poděbradech, Nám. T.G.Masaryka 1130/18. Služba tak bude snadněji  dostupná všem občanům okresu Nymburk.

Centrum pracuje nyní v rámci projektu „Společně pečovat zvládneme“, který je určen všem, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého. Pečující provází složitou životní etapou tým odborníků, jehož součástí je psycholog, sociální pracovník, právník a odborník na ošetřovatelskou péči.

Autor: David Ch. Lichtag, zdroj: MMR

V tréninkové místnosti s polohovacím lůžkem, pohyblivou figurínou a dalším ukázkovým vybavením si pečující mohou vyzkoušet, jak ošetřovat osobu s omezenou pohyblivostí nebo osobu upoutanou na lůžko a seznámit se s různými druhy pomůcek, které pomáhají při zajišťování kvalitní péče. Pomůcky je možné vyzkoušet nejen v našem Centru, ale i v domácnosti, aby při jejich pořizování již bylo jasné, které jsou vhodné pro konkrétní situaci a domácnost. Pomůcky také bezplatně zapůjčujeme.

Autor: David Ch. Lichtag, zdroj: MMR

Při setkáních na témata, která pečující nejvíce tíží, rádi zodpovíme Vaše otázky. Pečujícím poskytujeme informace a praktické rady, aby nejen dobře zvládali svou současnou situaci, ale také dokázali hledět do budoucna a nenechali se zaskočit změnou. Chceme, aby čas strávený v našem novém centru byl přínosný nejen novými informacemi, ale byla to i příležitost najít si čas na sebe a setkávat se ve sdílených skupinách s lidmi, kteří řeší obdobné problémy.

Autor: David Ch. Lichtag, zdroj: MMR

I na zdraví pečujícího záleží. Při návštěvách poradenství v našem Centru je využívána relaxační místnost, kde je možné absolvovat řízenou relaxaci s mluveným slovem a naučit se, jak pečovat i o sebe. Jsme tu s Vámi a pro Vás, abyste se při pečování cítili jistější a věděli, že jste využili všechny možnosti podpory, které nabízí stát nebo další instituce. Setkávat se s námi můžete pravidelně v pondělí, úterý a ve čtvrtek v časových intervalech, jaké si sami určíte. Podporu poskytujeme v našem Centru individuálně, dále telefonicky, online a nebo Vás může odborník navštívit přímo v domácnosti. Služby Centra pro pečující rodiny a projektu „Společně pečovat zvládneme“ jsou určeny pro občany měst a obcí okresu Nymburk.  

Přehled poskytované podpory:  

  • sociální poradenství (informace k příspěvku na péči, na mobilitu, k průkazu ZTP, k příspěvku na kompenzační pomůcky, na zvláštní pomůcky, ke krátkodobému a dlouhodobému ošetřovnému, informace o dostupných sociálních a zdravotních  službách)
  • ošetřovatelství (péče o osobu s omezenou pohyblivostí nebo osobu upoutanou na lůžko, péče o člověka s demencí a poruchami paměti, předvedení dostupných kompenzačních pomůcek, možnost vyzkoušení v domácnosti, bezplatné zapůjčení)
  • psychologické poradenství (komunikace v rodině, zvládání krizových situací, jak obstát a nezapomínat na sebe a své vlastní zdraví)
  • individuální a skupinové relaxace
  • sdílené skupiny – možnost společného setkávání, předávání si zkušeností, psychohygiena
  • pořádáme kurzy na téma: Poskytování první pomoci, Manipulace s méně pohyblivou osobou nebo osobou upoutanou na lůžko tak, abychom si nezničili záda, Komunikace s osobou s Alzheimerovou chorobou, Základní procvičovací a rehabilitační cvičení s osobou na lůžku.

Rozvrh

Pondělí - Poděbrady6.5.15:30 – 17:30ošetřovatelská péče (Mgr. Mačková)
  13:30 - 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
Úterý -  Poděbrady7.5.10:00 – 12:00ošetřovatelská péče (Mgr. Mačková)
  13:30 – 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
  13:00 – 18:00psychologické poradenství (PhDr. D Marková)
sdílené skupiny, relaxace
Pondělí -  Lysá n/L.13.5.15:30 – 17:30ošetřovatelská péče (Mgr. Mačková)
  13:30 - 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
Úterý  - Poděbrady14.5.10:00 – 12:00ošetřovatelská péče (Mgr. Mačková)
  13:30 – 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
  13:00 – 18:00psychologické poradenství (PhDr. D Marková)
sdílené skupiny, relaxace
Úterý – Poděbrady21.5.13:30 - 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
Pondělí - Poděbrady27.5.13:30 - 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
Úterý28.5.10:00 – 12:00ošetřovatelská péče (Mgr. Mačková)
  13:30 – 15:30sociální poradenství (Bc. I. Sedláčková)
Středa - Poděbrady29.5.9:00 – 14:00KURZ REHABILITAČNÍ PÉČE
Čtvrtek - Lysá n/L.30.5.13:30 – 18:00psychologické poradenství (PhDr. D Marková)
sdílené skupiny, relaxace
Není-li uvedeno místo poskytování služeb, je plánováno podle potřeb pečujících rodin buď v Centru pro pečující rodiny v Poděbradech nebo v Lysé nad Labem

Rozvrh ke stažení