Lokální ošetření

Ošetřování ran po operacích, úrazech, převazy bércových vředů

Péče o diabetiky

Aplikace inzulínu, nácvik aplikace, měření glykémie, sledování v domácím prostředí

Odběr biologického materiálu

Odběr v domácím prostředí, převoz do laboratoře, konzultace s lékařem

Ošetřovatelská rehabilitace

Pohybová edukace po úrazech, po operacích, po mozkových příhodách

Aplikace injekcí

Aplikace léčiv, infuzní terapie

Ošetření

Permanentní katetry, stomie a drény

Zdravotní poradenství

Edukace pacientů a rodin

Péče o pokožku

Prevence a léčba dekubitů