Domácí zdravotní péče a hospicová péče v domácím prostředí

Lokální ošetření

Ošetřování ran po operacích, úrazech, převazy bércových vředů

Péče o diabetiky

Aplikace inzulínu, nácvik aplikace, měření glykémie, sledování v domácím prostředí

Odběr biologického materiálu

Odběr v domácím prostředí, převoz do laboratoře, konzultace s lékařem

Rehabilitační péče

Péče po úrazech, po operacích, péče po mozkových příhodách

Aplikace injekcí

Podávání léků, infuzní terapie

Ošetření

Permanentní katetry, stomie a drény

Zdravotní poradenství

Péče po úrazech, po operacích, péče po mozkových příhodách

Péče o pokožku

Prevence a léčba dekubitů

Domácí zdravotní a hospicová péče je určena pro pacienty všech věkových kategorií, nepřetržitě 24 hodin/ 7 dní v týdnu