Osobní asistence

Jestliže vyžaduje Váš zdravotní stav dlouhodobější nebo stálou
pomoc, můžete využít služby osobní asistence.

Osobní asistent Vám pomůže s:

 • Úklidem, hygienou, oblékáním, přesuny, se zajištěním stravy.
 • Pomůže Vám vyřídit Vaše záležitosti po telefonu, písemně i osobně.
 • Pomůže Vám s nákupy, popřípadě Vás doprovodí na místo určení,
  může Vám ale pomoci i s péčí o Vaše dítě.
 • Osobní asistent Vám pomůže s nácvikem a upevňováním Vašich
  motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
  To vše podle Vašich aktuálních potřeb bez nutnosti mít předem
  domluvený rozsah požadovaných úkonů.

Osobní asistence je poskytována u Vás v domácnosti, může být ale
poskytnuta i dětem ve školce a škole, nebo také při doprovázení na úřad, do
kina, divadla, cukrárny, na vycházku do parku, do školy, na zájmový kroužek.

POSLÁNÍM osobní asistence je pomáhat uživatelům s hendikepem
při činnostech, které by dokázali sami, kdyby tento hendikep neměli.

CÍLEM služby je prostřednictvím služby umožnit klientům se sníženou
soběstačností vést důstojný a plnohodnotný život s možností setrvat ve
svém domácím prostředí.