Naše metodické pokyny vycházejí zejména z vyhl. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, příloha č. 2 a Manuálu implementace Standardů kvality sociálně-právní ochrany pro pověřené osoby vypracovaným MPSV ČR.

Všichni naši klienti mají možnost nahlédnout do vypracovaných metodických pokynů vycházejících z výše jmenovaných dokumentů. Jsou k dispozici u koordinátorek pěstounské péče.

Struktura metodik:

 • Standard č. 1
  CÍLE A ZPŮSOBY ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY
 • Standard č. 2
  OCHRANA PRÁV A CHRÁNĚNÝCH ZÁJMŮ
 • Standard č. 3
  PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
 • Standard č. 4
  INFORMOVANOST O VÝKONU sociálně-právní OCHRANY DĚTÍ A ČINNOSTI POVĚŘENÉ OSOBY
 • Standard č. 5
  PODPORA PŘIROZENÉHO PROSTŘEDÍ
 • Standard č. 6
  PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
 • Standard č. 7
  PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
 • Standard č. 8
  PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
 • Standard č. 9
  PRACOVNÍ POSTUPY POVĚŘENÉ OSOBY
 • Standard č. 10
  DOHODA O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE
 • Standard č. 11
  PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
 • Standard č. 12
  ZMĚNA SITUACE
 • Standard č. 13
  DOKUMENTACE O VÝKONU sociálně-právní OCHRANY DĚTÍ
 • Standard č. 14
  VYŘIZOVÁNÍ A PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
 • Standard č. 15
  RIZIKOVÉ, HAVARIJNÍ A NOUZOVÉ SITUACE
 • Standard č. 16
  ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VÝKONU sociálně-právní OCHRANY