Doprovázení pěstounských rodin 
(sociálně-právní ochrana dětí)

Posláním doprovázení pěstounských rodin je podávat pomocnou ruku všem členům pěstounských rodin tak, aby pěstounská péče zajišťovala vhodné podmínky pro zdárný vývoj dětí. 

Cíle

 • naplňování práv a povinností je pro pěstounské rodiny jednodušší 
 • ulevit pěstounům 
 • podporovat rodiny tak, aby se dokázaly vyrovnat s problémy, do budoucna je uměly řešit a uměly jim předcházet 
 • doprovázení není zátěží 
 • zprostředkujeme vzájemnou podporu a kontakt mezi pěstouny 
 • pěstounská péče není předčasně ukončována

Co všechno můžeme nabídnout?

 • pravidelné konzultace a odborné sociální poradenství
 • pomáháme při zajištění krátkodobé osobní péče o dítě v případě, že nemůžete péči zajistit
 • zajišťujeme dlouhodobé pobyty dětí mimo rodinu a přispíváme na ně
 • zprostředkujeme a uhradíme odbornou pomoc (právní, psychologická, terapeutická pomoc, EEG Biofeedback apod.)
 • zajišťujeme bezplatné vzdělávání pěstounů
 • pomáháme při kontaktu dětí v pěstounské péči s rodiči a osobami blízkými

Jsme s vámi v pravidelném a intenzivním kontaktu, naše návštěvy probíhají většinou u vás doma po předchozí domluvě.