Sociálně terapeutická činnost

Posílení sebevědomí

Podpora samostatnosti

Relaxace

Rozvoj nebo udržení motoriky

Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti

Společenské hry a luštění křížovek

Nácvik prostorové orientace

Paměťová cvičení

Hygiena

Osobní hygiena

Pomoc při použití WC

Péče o vlastní osobu

Oblékání a svlékání

Pomoc při pohybu

Poskytnutí stavy

Podávání jídla a pití

Komunikace s institucemi a úřady

Uplatnění práv a zájmů