Projekt „S NÁMI TO ZVLÁDNETE!“

Projekt „S NÁMI TO ZVLÁDNETE!“
3. 3. 2021

 

Projekt je financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015076

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady a středisko Lysá nad Labem zahájilo v září loňského roku provoz Centra pro pečující rodiny, a to v prostorách bývalého střediska pečovatelské služby – Náměstí B. Hrozného 1722.

Centrum pracuje nyní v rámci projektu „ S námi to zvládnete“, který je určen všem, kteří v domácím prostředí pečují o svého blízkého.

Pečující provází složitou životní etapou tým odborníků, jehož součástí je psycholog, sociální pracovník, právník a odborník na ošetřovatelskou péči.

V tréninkové místnosti s polohovacím lůžkem, pohyblivou figurínou a dalším ukázkovým vybavením si pečující mohou vyzkoušet, jak ošetřovat osobu s omezenou pohyblivostí nebo osobu upoutanou na lůžko a seznámit se s různými druhy pomůcek, které pomáhají při zajišťování kvalitní péče.

Pomůcky je možné vyzkoušet nejen v našem Centru, ale i v domácnosti, aby při jejich pořizování již bylo jasné, které jsou vhodné pro konkrétní situaci a domácnost. Pomůcky také bezplatně zapůjčujeme.

Při setkáních na témata, která pečující nejvíce tíží, rádi zodpovíme Vaše otázky. Pečujícím poskytujeme informace a praktické rady, aby nejen dobře zvládali svou současnou situaci, ale také dokázali hledět do budoucna a nenechali se zaskočit změnou.

Chceme, aby čas strávený v našem novém centru byl přínosný nejen novými informacemi, ale byla to i příležitost najít si čas na sebe a setkávat se s lidmi, kteří řeší obdobné problémy.

I na zdraví pečujícího záleží. Při návštěvách poradenství v našem Centru je využívána relaxační místnost, kde je možné absolvovat řízenou relaxaci s mluveným slovem a naučit se, jak pečovat i o sebe.

Jsme tu s Vámi a pro Vás, abyste se při pečování cítili jistější a věděli, že jste využili všechny možnosti podpory, které nabízí stát nebo další instituce. Setkávat se s námi můžete pravidelně v úterý a ve čtvrtek v časových intervalech, jaké si sami určíte.

Ani situace kolem koronaviru nás nezaskočila. Podporu poskytujeme v našem Centru individuálně, dále telefonicky, online a nebo Vás může odborník navštívit přímo v domácnosti.

Služby Centra pro pečující rodiny a projektu „ S námi to zvládnete“ jsou určeny pro občany měst a obcí okresu Nymburk.

 

 

Příručka pro pečující rodiny

 


Emilie Třísková

– ředitelka CSZS Poděbrady, o.p.s.

 

Iveta Jánková, Dis

– koordinátorka projektu, telefonní kontakt

pro objednání a bližší informace: 778 407 531