Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu SPOD:

  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
  • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby. 

Pověření k výkonu SPO - ke stažení