Veřejné zakázky

Komplexní zajištění respitní péče pro děti z pěstounských rodin

Komplexní zajištění víkendového respitního pobytu pro děti z pěstounských rodin v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách.