Kdo může podat stížnost:

 • děti, pečující osoby, osoby v evidenci
 • rodinní příslušníci či blízké osoby
 • občan
 • pracovník společnosti organizace a instituce zabývající se obecně ochranou lidských práv
 • subjekty spolupracující

Jak podat stížnost:

 • ústně při osobním jednání nebo telefonicky
 • písemně poštou (anonymně nebo s podpisem)
 • písemně elektronickou poštou (anonymně nebo s podpisem)
 • písemně do schránky důvěry (anonymně nebo s podpisem) – umístěny ve vstupních prostorách budov sociálních služeb

Kam podat stížnost:

 • PO-PÁ  7,00-15,30 hod.:
 • Mgr. Hovorková Pavla,  nám. T. G. Masaryka 1130/18,  Poděbrady, tel.: 317 070 682, 775 576 057, hovorkova@centrum-podebrady.info
 • Mgr. Kateřina Kafková , Mírová 1217, 290 01 Poděbrady, tel: 325 643 640, 775 890 919, kafkova@centrum-podebrady.info
 • Bc. Lenka Pavelková, Soudní 21, 288 02 Nymburk, Tel: 325 513 954, 775 760 673, pavelkova@centrum-podebrady.info
 • Bc. Věra Součková, Masarykova 1102/11, 289 22 Lysá nad Labem, tel: 325 551 353, 775 760 777, souckova@centrum-podebrady.info
 • řediteli společnosti PO-PÁ 7,00-15,30 hod.
 • Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. – Emilie Třísková, tel.: 325 626 352, triskova@centrum-podebrady.info
 • do jakékoli „schránky důvěry“ umístěné ve všech budovách naší společnosti – ve vstupních prostorách
 • kterékoli pracovnici Centra sociálních a zdravotních služeb
 • na email společnosti info@centrum-podebrady.info

Jak bude vaše stížnost řešena:

Nezáleží na formě podání stížnosti – zda je formulována ústně, písemně, zda je psána konkrétním adresátem, skupinou osob či anonymně. Všechny stížnosti jsou řešeny stejným způsobem se stejnou vážností.

Stížnosti se vyřizují ve lhůtě do 30 dní. Pokud nelze vyřídit do 30 dnů ode dne jeho obdržení, musí být vyřízeno nejdéle do 60 dnů. O delší lhůtě než 30 dnů musí být stěžovatel písemně informován.

Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla provedena potřebná opatření k docílení žádoucího stavu. Na stížnost odpovídáme písemně. Výsledkem prošetření je písemný protokol, který je zaslán stěžovateli a obsahuje: jméno stěžovatele, závěrečnou zprávu, jak byla stížnost vyřízena a přijatá opatření ve vztahu k uživateli služby.

Podněty a připomínky řeší vedoucí střediska, okamžitě.

Odvolání na výsledek šetření stížnosti:

 • Správní rada Centra sociálních a zdravotních služeb, Poděbrady o.p.s., nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01, Poděbrady
 • Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 22 Praha 5, Odbor sociálních věcí
 • MPSV ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, oddělení SPOD
 • Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 111, e-mail: podatelna@ochrance.cz
 • Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5, tel. 257 221 141, e-mail: sekr@helcom.cz
 • Další instituce zabývající se ochranou lidských a občanských práv

Pokud si stěžující osoba nevybere pro stížnost žádnou z uvedených možností, je na její vlastní vůli, jak a komu stížnost na poskytovanou službu předá.