Osobní asistence

Jestliže vyžaduje Váš zdravotní stav dlouhodobější nebo stálou pomoc, můžete využít služby osobní asistence.

 

Osobní asistent Vám pomůže s úklidem, hygienou, oblékáním, přesuny, se zajištěním stravy, pomůže Vám vyřídit Vaše záležitosti po telefonu, písemně i osobně, pomůže Vám s nákupy, popřípadě Vás doprovodí na místo určení, může Vám ale pomoci i s péčí o Vaše dítě. Osobní asistent Vám pomůže s nácvikem a upevňováním Vašich motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. To vše podle Vašich aktuálních potřeb bez nutnosti mít předem domluvený rozsah požadovaných úkonů. Osobní asistence je poskytována u Vás v domácnosti, může být ale poskytnuta i dětem ve školce a škole, nebo také při doprovázení na úřad, do kina, divadla, cukrárny, na vycházku do parku, do školy, na zájmový kroužek.

 

POSLÁNÍM

osobní asistence je pomáhat uživatelům s hendikepem při činnostech, které by dokázali sami, kdyby tento hendikep neměli.

 

CÍL

·         chceme podporovat uživatele v rozhodování o průběhu služby

·         chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů

·         chceme umožnit uživateli co nejdéle zůstat doma

 

CÍLEM služby je prostřednictvím služby umožnit klientům se sníženou soběstačností vést důstojný a plnohodnotný život s možností setrvat ve svém domácím prostředí.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

·         osoby s chronickým onemocněním

·         osoby se zdravotním postižením

·         senioři

Služba je určena osobám starším 1 roku.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

·         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

·         pomoc při osobní hygieně

·         pomoc při zajištění stravy,

·         pomoc při zajištění chodu domácnosti,

·         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

·         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

·         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

VÝŠE ÚHRADY za poskytované základní činnosti - vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s.

 

DOBA POSKYTOVÁNÍ:

·         terénní (v domácnostech uživatelů) nepřetržitě

 

KAPACITA: 15 osob měsíčně

 

Osobní asistenci zajišťujeme po celém bývalém okrese Nymburk, domluvit se můžete na těchto kontaktech:

 

Ředitelství Poděbrady

nám. T. G. Masaryka 1130/18 Poděbrady,

tel. 325 626 352 – ředitelka Emilie Třísková, zástupce ředitele Jan Přibáň Dis.

 

Středisko Poděbrady

Mírová 1217 Poděbrady,

tel.: 325 626 086, 775 760 687 – Bc. Eva Kemrová

 

Středisko Nymburk

Soudní 21/8 Nymburk,

tel.: 325 513 954, 775 760 673 – Bc. Lenka Pavelková

 

Středisko Městec Králové

nám. Republiky 7 Městec Králové,

tel.: 325 643 640, 775 760 688 – Bc. Kateřina Šidlíková

 

Středisko Lysá nad Labem

Nám. B. Hrozného 1722 Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 353, 775 760 777 – Bc. Věra Součková

 

Aktuální ceník osobní asistence