Hospicová péče

Umírání považujeme za součást života. Většina z nás si přeje zemřít doma v kruhu svých
blízkých. Náš hospicový tým každý den dokazuje, že je to možné.

Jsme tým odborníků, který umožní lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat doma
a zemřít v kruhu svých blízkých. Pečujeme nejen o nemocného, ale podporujeme i členy
jeho rodiny zvládnout nelehké období.

Jak péče probíhá ?


• Zdravotní tým je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Četnost návštěv zdravotní sestry se odvíjí od aktuálního zdravotního stavu
a není časově omezena.
Návštěva lékaře probíhá zpravidla jednou týdně, v případě potřeby častěji.
Máte k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které můžete volat kdykoliv
o radu nebo pomoc. Přijedeme v noci, o víkendech i o svátcích.
• Zajistíme vám léky a zapůjčíme pomůcky. Naši technici přivezou a zprovozní
elektricky polohovatelnou postel.
Máme k dispozici přístrojové vybavení – koncentrátor kyslíku, lineární dávkovač léků,
mobilní ultrazvuk a další.
• Sociální pracovník pomůže s řešením sociálních potřeb pacienta a pečující rodiny.
Zajistí příspěvek na péči a domluví pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.
• Nabízíme psychologickou pomoc pacientům i pečujícím rodinám.
Vyhovíme duchovním potřebám pacienta i pečujících.
• Zajistíme Dlouhodobé ošetřovné, které vám umožní zůstat doma a pečovat
o vašeho blízkého až tři měsíce. Jedná se o dávku, kterou vyplácí ČSSZ.
• Činnost našich lékařů a zdravotních sester je hrazena z veřejného zdravotního
pojištění, pacient ani rodina nic nehradí. Máme uzavřeny smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami.

 

„Každá situace má dobré řešení, které s Vámi dokážeme nalézt… doma nejlíp…“
MUDr. Tomáš Julák
vedoucí lékař Domácího hospice…doma nejlíp

Koordinátor domácí hospicové péče tel.: + 420 603 585 553