Emilie Třísková

Emilie Třísková

Ředitelka

Řízení společnosti, podpisové právo při uzavírání smluvních vztahů, zabezpečení finančního chodu společnosti, reprezentace společnost, vedení kontrolní činnosti