Odlehčovací služba je určena pečujícím osobám nebo pečujícím rodinám. Péče o blízkého, který není plně soběstačný a potřebuje denně pomoc, je velmi náročná. Pokud odjíždíte na víkend, na dovolenou, nastupujete do nemocnice nebo jedete do lázní, pak můžete po dohodě se svým blízkým využít pobytových odlehčovacích služeb. Zde může Váš blízký po dobu, než se vrátíte, bydlet v domácím prostředí s 24 -hodinovou péčí kvalifikovaných pracovnic. Dlouhodobé pečování je pro pečujícího člověka fyzicky i psychicky náročné, proto se nestyďte a bez výčitek svědomí si odpočiňte a naberte sílu k dalšímu pečování.

Posláním

je umožnit osobám a rodinám, které pečují o své blízké, odpočinout si a nabrat síly, a to prostřednictvím krátkodobého předání péče.

Cíl

  • ulevit pečující rodině
  • podporovat pečující rodiny
  • zajistit kvalitní a smysluplné trávení času klientů
  • podporovat klienty v rozvoji individuality a soběstačnosti
  • udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti klientů
  • služby poskytovat v příjemném domácím prostředí, a to i v případě pobytové služby

Kontakty

Odlehčovací pobytová služba Sány (služba pro celý okres Nymburk)
Adresa: ul. 9. května 58, Sány
Telefon: 775 760 688, 775 760 697