Podpora a poradenství pro lidi s nevyléčitelným onemocněním a pro jejich rodiny. Naším cílem je pomáhat nemocným žít důstojně ve svém domácím prostředí a nabízet pomoc při zvládání těžkých situací spojených s nemocí a truchlením.

Zprostředkujeme právní a psychologické poradenství, abychom rodinám pomohli zvládnout tuto náročnou životní etapu. Naše služby jsou dostupné jak v našich centrech, tak i v domovech klientů v okrese Nymburk.

Připravit

pečující rodinu, aby situaci kolem umírání blízkého zvládla

Pomoci nevyléčitelně nemocným

zvládnout náročné situace spojené s jejich onemocněním

komunikovat o konci života a s tím spojenými otázkami

důstojně dožít doma v kruhu svých blízkých

Pomoci rodině

s vyřízením sociální dávek, dávek nemocenského pojištění, návazných sociálních služeb atd.

Ulehčit

pečující rodině a pomoci se zařízením kompenzačních a zdravotních pomůcek a přístrojového vybavení

Jaké situace řešíme ?

Člověk s nevyléčitelném onemocněním a jeho blízká rodina nejsou připraveni na situace spojené s koncem života.  Často nemají informace o vývoji zdravotního stavu osoby, nejsou připraveni na řešení krizových situací. Nevědí, na jaké odborníky či instituce se mají obrátit. Nevědí, na co mají nárok, o jaké pomůcky či služby si mohou požádat. Nevědí, jak řešit právní otázky spojené s dědictvím, darováním, omezením práv. Někdy je potřeba pomoci řešit finanční situaci umírajícího a jeho blízké rodiny. Blízké osoby také mohou mít problém mluvit s umírajícím o konci života, o jeho přáních. Stejně tak nemocný má obavu o tomto tématu hovořit.  Naopak se může stát, že umírající má potíže s vyjadřováním, nebo nemůže komunikovat slovy.

Služba je poskytována v kanceláři sociálního pracovníka nebo v domácnosti klienta. Může být poskytnuta v rámci osobního setkání, po telefonu nebo i jinou vzdálenou formou, např. v případě infekčního onemocnění.