Jan Přibáň

Jan Přibáň

Zástupce ředitelky

Zástup ředitelky v její nepřítomnosti, správce počítačové sítě, komunikace s obcemi, školení BOZP a PO, žádosti o dotace, vypisování výběrových řízení na veřejné zakázky