Zaměstnanci Parker-Hannifin s.r.o. pomáhají

Zaměstnanci Parker-Hannifin s.r.o. pomáhají
14. 2. 2023

Dne 2. února 2023 jsme převzali darovací šek v hodnotě 10 900 Kč od Martiny Urbanové a Lucie Daňkové. Tyto finanční prostředky byly vybrány zaměstnanci společnosti Parker-Hannifin s.r.o. ze Sadské a budou použity na nákup invalidního vozíku pro nově otevíraný denní stacionář v Sadské.

V minulých letech nám tato firma poskytla finanční podporu na nákup televize, sportovního vybavení a kompenzačních pomůcek pro Domov s pečovatelskou službou v Sadské. Kromě toho se zaměstnanci této firmy zapojili do organizace výstavy „Šikovné ruce našich seniorů“ v Lysé nad Labem.

Děkujeme všem zaměstnancům společnosti Parker-Hannifin s.r.o. za jejich dlouholetou podporu a těšíme se na další spolupráci.