Sociální začlenění

Aktivity podporující zapojení se do kolektivu

Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti

Luštění křížovek

Nácvik prostorové orientace

Paměťová cvičení

Poskytnutí stavy

Podávání jídla a pití

Hygiena

Osobní hygiena

Péče o vlasy na nehty

Pomoc při použití WC

Péče o vlastní osobu

Oblékání a svlékání

Pomoc při pohybu (přesun na lůžko nebo vozík)

Sociálně terapeutická činnost

Posílení sebevědomí

Podpora samostatnosti

Relaxace

Rozvoj nebo udržení motoriky

Komunikace s institucemi a úřady

Uplatnění práv a zájmů