DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN (sociálně právní ochrana dětí)

Posláním doprovázení pěstounských rodin je podávat pomocnou ruku všem členům pěstounských rodin tak, aby pěstounská péče zajišťovala vhodné podmínky pro zdárný vývoj dětí. 

Doprovázíme pěstounské rodiny z okresu Nymburk, se kterými má naše společnost uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

 • dlouhodobá pěstounská péče
 • pěstounská péče na přechodnou dobu
Seznam činností vykonávaných na základě pověření k výkonu SPOD:
 1. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č.  359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 
 2. Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby. 
Cíle
 • chceme, aby naplňování práv a povinností bylo pro pěstounské rodiny jednodušší 
 • chceme ulevit pěstounům 
 • chceme podporovat rodiny tak, aby se dokázaly vyrovnat s problémy, do budoucna je uměly řešit a uměly jim předcházet 
 • chceme, aby doprovázení nebylo zátěží 
 • chceme pomoci zprostředkovat vzájemnou podporu a kontakt mezi pěstouny 
 • chceme, aby pěstounská péče nemusela být předčasně ukončována

 

 

Co všechno můžeme nabídnout?
 • pravidelné konzultace a odborné sociální poradenství
 • pomáháme při zajištění krátkodobé osobní péče o dítě v případě, že nemůžete péči zajistit
 • zajišťujeme dlouhodobé pobyty dětí mimo rodinu a přispíváme na ně
 • zprostředkujeme odbornou pomoc (právní, psychologická, terapeutická pomoc, EEG Biofeedback apod.)
 • poskytujeme bezplatné vzdělávání pěstounů
 • podporujeme kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči a osobami blízkými

Jsme s vámi v pravidelném a intenzivním kontaktu, naše návštěvy probíhají většinou u vás doma po předchozí domluvě.

KONTAKTNÍ ÚDAJE :

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.,
nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro
ID Datové schránky: q8ev3n3
IČO: 273 95 286

 • Mgr. Pavla Hovorková, vedoucí SPOD, tel.: 775 576 057, 317 070 684, email: hovorkova@centrum-podebrady.info
 • Mgr. Jana Skálová, tel.: 778 701 413, 317 070 684, email: skalova@centrum-podebrady.info

www.centrum-podebrady.info
Kdy nás zastihnete?
PO-PÁ: 7.00 – 15.30 hodin. Návštěvy v kontaktním místě bez předchozí domluvy: ÚT 8.00 -12.00 hodin