Odlehčovací služby

Odlehčovací služba je určena pečujícím osobám nebo pečujícím rodinám. Péče o blízkého, který není plně soběstačný a potřebuje denně pomoc, je velmi náročná. Pokud odjíždíte na víkend, na dovolenou, nastupujete do nemocnice nebo jedete do lázní, pak můžete po dohodě se svým blízkým využít pobytových odlehčovacích služeb. Zde může Váš blízký po dobu, než se vrátíte, bydlet v domácím prostředí s 24 -hodinovou péčí kvalifikovaných pracovnic. Dlouhodobé pečování je pro pečujícího člověka fyzicky i psychicky náročné, proto se nestyďte a bez výčitek svědomí si odpočiňte a naberte sílu k dalšímu pečování.

POSLÁNÍM

odlehčovací služby je umožnit osobám a rodinám, které pečují o své blízké, odpočinout si a nabrat síly, a to prostřednictvím krátkodobého předání péče.

CÍL
  • chceme ulevit pečující rodině
  • chceme podporovat pečující rodiny
  • chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů
  • chceme podporovat klienty v rozvoji individuality a soběstačnosti
  • chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů
  • chceme služby poskytovat v příjemném domácím prostředí, a to i v případě pobytové služby
KONTAKTY:

Odlehčovací pobytová služba Sány (služba pro celý okres Nymburk)
Adresa: ul. 9. května 58, Sány
Telefon: 775 760 688, 775 760 697