Poradenské centrum Lysá nad Labem – POSEZ

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. otevřelo od ledna 2021 pobočku Poradenského centra

POSEZ (= pomoc seniorům a zdravotně postiženým občanům) v Lysé nad Labem na adrese Náměstí B.
Hrozného 1722 – bývalé středisko pečovatelské služby, nyní i Centrum pro pečující rodiny. Poradenství mohou
využívat občané z Lysé nad Labem a okolí.

První kontaktní místo POSEZ bylo oficiálně zřízeno a je provozováno v Poděbradech již od 1. 7. 2018. Po dvou a půl
letech fungování zdejšího kontaktního místa již můžeme zhodnotit, že POSEZ je součástí fungujícího sociálního
systému. Doplňuje služby poskytované poskytovateli sociálních služeb, sociálního odboru městského úřadu, úřadu
práce a dalších návazných služeb.

POSEZ je kontaktním místem, které pomáhá se základním zorientováním se v systému sociální pomoci a péče. Často
jsou návštěvníky poradny osoby, které řeší novou sociální situaci a nevědí, jak danou situaci řešit. Naše poradenské
centrum je specifické zastoupením odborníků, kteří se v POSEZu pravidelně střídají a poskytují poradenství
zaměřené na právní, psychologickou a sociální oblast.

Kontaktní místo POSEZ v Lysé nad Labem, na adrese Náměstí B. Hrozného 1722 (bývalé sídlo pečovatelské služby)
bude otevřeno každý čtvrtek od 7.1.2021:

 1. čtvrtek v měsíci: 13:00-17:00 hodin – PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
  (7.1., 4.2., 4.3., 1.4., 6.5., 3.6., 1.7., 5.8., 2.9., 7.10., 4.11., 2.12.2021)
 2. čtvrtek v měsíci: 13:00-17:00 hodin – ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
  (14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 13.5., 10.6., 8.7., 12.8., 9.9., 14.10., 11.11., 9.12.2021)
 3. čtvrtek v měsíci: 13:00-17:00 hodin – PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
  (21.1., 18.2., 18.3., 15.4., 20.5., 17.6., 15.7., 19.8., 16.9., 21.10., 18.11., 16.12.)
 4. čtvrtek v měsíci: 13:00-17:00 hodin – PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
  28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 27.5., 24.6., 22.7., 26.8., 23.9., 25.11.)
 5. čtvrtek v měsíci: 13:00-17:00 hodin (pokud bude) – ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
  (29.4., 29.7., 30.9., 30.12.)

Možné objednání na konkrétní den a hodinu – Iveta Jánková, Dis. tel: 778 407 531.
Z provozních důvodů může dojít ke změně termínu.
Veškeré poradenské služby jsou poskytovány ZDARMA.

POPIS POSKYTOVANÝCH PORADENSKÝCH SLUŽEB:

Základní sociální poradenství

Pomáhá lidem při řešení jejich tíživé sociální situace. Pomáhá člověku zorientovat se v dané situaci, poskytne důležité
základní informace a podpoří ho při řešení jeho situace nasměrováním na další odborníky, pomůže s podáním žádosti
či vyplněním formuláře. Jedná se zejména o řešení situace zdravotně postižených občanů, chronicky nemocných,
seniorů, rodinných příslušníků pečujících o blízkou osobu atd.

Právní poradenství

Společnost Centrum sociálních a zdravotních služeb o.p.s zajišťuje pro občany bezplatné základní právní poradenství.
Poradenství bude zaměřeno zejména na tyto oblasti občanského práva: vzájemné zastupování občanů, opatrovnictví,
uzavírání kupních a darovacích smluv, právo na náhradu škody, základní otázky rodinného a dědického práva.
Zajišťováním této služby chceme pomoci našim občanům v tíživé sociální situaci orientovat se v základních oblastech
občanského a rodinného práva formou poskytování individuálních konzultací a tím jim pomoci řešit jejich životní
situaci.

Psychologické poradenství

Nabízí seniorům, předseniorům, osobám se zdravotním postižením a jejich rodinným příslušníkům pomoc při
zvládání náročných životních situací. Je podporou při řešení změn v jejich životě, rodinných ztrátách a pocitu
osamělosti. Pomáhá řešit vztahové problémy, obavy, napětí, úzkosti. Poskytuje doprovázení a psychoterapeutickou
podporu v krizové situaci. Pomáhá při nalezení východiska z nepříznivé situace, smyslu životního období, bilancování
zkušeností, ukotvení pozitivních životních hodnot a postojů. Garantujeme Vám profesionalitu a diskrétnost.