Středisko Poděbrady

Adresa
Mírová 1217, Poděbrady
Vedoucí: Veronika Knytlová, Dis. – koordinátor služeb
Kontakty
Tel: 325 626 086, 775 760 688
E-mail: knytlova@centrum-podebrady.info

O středisku

Středisko Poděbrady poskytuje pečovatelskou službu, osobní asistenci, službu denní stacionář, odlehčovací službu a domácí zdravotní péči.

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů sociální služby nebo ve Středisku osobní hygieny, které je na adrese Mírová 1217, Poděbrady.

Osobní asistence je poskytována v domácnostech uživatelů.

Služba denní stacionář je poskytována v denním stacionáři v Poděbradech Kluku, Sokolečská 64 a v Poděbradech, Tyršova 1359.

Odlehčovací služby

  • terénní – jsou poskytovány v domácnostech klientů
  •  pobytové – odlehčovací pobytové služby Sány (spadá pod Středisko Poděbrady)