Ředitelství

 

Ředitelka Emilie Třísková

– řízení společnosti, podpisové právo při uzavírání smluvních vztahů, zabezpečení finančního chodu společnosti, reprezentace společnost, vedení kontrolní činnosti

Zástupce ředitele Jan Přibáň, DiS.

– zástup ředitele v jeho nepřítomnosti,  správce počítačové sítě, komunikace s obcemi, školení BOZP a PO, žádosti o dotace,  vypisování výběrových řízení na veřejné zakázky

Asistentka řediteleRenata Kurelová

– komunikace s veřejností, poštovní a elektronická korespondence společnosti, zprostředkování schůzek pro ředitele organizace, datová schránka, evidence pošty

Personální pracovník Tomáš Hybler

– vedení personální agendy, příprava pracovně právních smluv, zajištění vzdělávacích programů, komunikace s úřady, příprava podkladů pro zpracování mezd, doklady související s přijetím a ukončením pracovního poměru

Vedoucí technického úseku PhDr. Lukáš Dukay

– údržba a správa budov, autoprovoz + kontrolní činnost, zajištění pravidelných revizí

Sociální pracovniceMgr. Pavla Hovorková

– koordinace a zajišťování odborných činností v oblasti sociální práce, zajišťování analytické a metodické činnosti,  sociální poradenství, koordinace pěstounské péče v rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

Pokladní – PhDr. Lukáš Dukay

– peněžní hotovost, fakturace, pokladní doklady, sestavování pokladní uzávěrky