Odlehčovací služby

 

POSLÁNÍM

odlehčovací služby je umožnit osobám a rodinám, které pečují o své blízké, odpočinout si a nabrat síly, a to prostřednictvím krátkodobého předání péče.

CÍL

·         chceme ulevit pečující rodině

·         chceme podporovat pečující rodiny

·         chceme zajistit kvalitní a smysluplné trávení času uživatelů

·         chceme podporovat klienty v rozvoji individuality a soběstačnosti

·         chceme udržovat a zlepšovat psychické a fyzické schopnosti uživatelů

·         chceme služby poskytovat v příjemném domácím prostředí, a to i v případě pobytové služby

 

CÍLOVÁ SKUPINA

·         osoby se zdravotním postižením

·         senioři

 

Služba je určena zdravotně postiženým osobám starším 18 let (terénní služba).

Služba je určena dětem do 2 do 18 let (týká se pěstounských rodin, s nimiž má naše společnost podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče).

Služba je určena osobám s demencí od 50 let (terénní a pobytová služba).

Služba je určena seniorům od 60 let (terénní a pobytová služba).

 

Odlehčovací služba je určena pečujícím osobám nebo pečujícím rodinám. Péče o blízkého, který není plně soběstačný a potřebuje denně pomoc, je velmi náročná. Pečující osoba může být unavena stereotypem každodenní péče a potřebuje si sama odpočinout. Odlehčovací služba Vás na chvíli zastoupí v pečování, pokud máte jednání na úřadech, u lékaře, ve městě, nebo si chcete jen dojít ke kadeřnici. V domácnosti Vás můžeme na určitou část dne nahradit v rámci terénních odlehčovacích služeb.

Pokud odjíždíte na víkend, na dovolenou, nastupujete do nemocnice nebo jedete do lázní, pak můžete po dohodě se svým blízkým využít pobytových odlehčovacích služeb. Zde může Váš blízký po dobu, než se vrátíte, bydlet v domácím prostředí s 24 -hodinovou péčí kvalifikovaných pracovnic. Dlouhodobé pečování je pro pečujícího člověka fyzicky i psychicky náročné, proto se nestyďte a bez výčitek svědomí si odpočiňte a naberte sílu k dalšímu pečování.

 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB:

·         ubytování (v případě pobytové služby)

·         stravování (poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy)

·         úkony sociální péče:

-         pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

-         pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

-         zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

-         sociálně terapeutické činnosti,

-         pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

-         výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

VÝŠE ÚHRADY za poskytované základní činnosti vycházejí z časové náročnosti při poskytování péče, vždy podle aktuálního ceníku CSZS Poděbrady o.p.s.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Terénní odlehčovací služby jsou poskytovány na všech střediscích:

Středisko Poděbrady

Mírová 1217 Poděbrady,

tel.: 325 626 086

 

Středisko Nymburk

Soudní 21/8 Nymburk,

tel.: 325 513 954

 

Středisko Městec Králové

nám. Republiky 7 Městec Králové,

tel.: 325 643 640

 

Středisko Lysá nad Labem

Nám. B. Hrozného 1722 Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 353

 

Pobytové odlehčovací služby Sány

Adresa: ul. 9. května 58, Sány

Stálá 24-hodinová služba: 317 070 696, 775 760 697

Telefon: vedoucí odlehčovacích služeb Sány - Bc. Eva Kemrová - 775 760 688

Email: kemrova@centrum-podebrady.info

Web: www.centrum-podebrady.info

 

KAPACITA pobytového zařízení: 8 osob (4 dvoulůžkové pokoje).

 


Dotazník pro rodinné příslušníky před zahájením služby


Další potřebné dokumenty