Středisko Poděbrady

Mírová 1217, Poděbrady    

Vedoucí: Bc. Eva Kemrová, Dis. – koordinátor služeb

Tel: 325 626 086, 775 760 687

E-mail: kemrova@centrum-podebrady.info

 

Středisko Poděbrady poskytuje pečovatelskou službu, osobní asistenci, službu denní stacionář, odlehčovací službu a domácí zdravotní péči.

Pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů sociální služby nebo ve Středisku osobní hygieny, které je na adrese Mírová 1217, Poděbrady.


Osobní asistence je poskytována v domácnostech uživatelů.

Služba denní stacionář je poskytována v denním stacionáři v Poděbradech Kluku, Sokolečská 64 a v Poděbradech, Tyršova 1359.

Odlehčovací služby-terénní- jsou poskytovány v domácnostech klientů

 -pobytové-odlehčovací pobytové služby Sány (spadá pod Středisko Městec Králové)

 

Denní stacionář Poděbrady Kluk, Sokolečská 64