Sociálně právní ochrana dětí

POSLÁNÍ

Posláním doprovázení pěstounských rodin je podávat pomocnou ruku všem členům pěstounských rodin tak, aby pěstounská péče zajišťovala vhodné podmínky pro zdárný vývoj dětí.

 

CÍLE

 

 

·         Chceme, aby naplňování práv a povinností bylo pro pěstounské rodiny jednodušší

·         Chceme ulevit pěstounům

·         Chceme podporovat rodiny tak, aby se dokázaly vyrovnat s problémy a do budoucna jim uměly předcházet

·         Chceme, aby doprovázení nebylo zátěží

·         Chceme pomoci zprostředkovat vzájemnou podporu a kontakt mezi pěstouny

·         Chceme, aby pěstounská péče nemusela být předčasně ukončována
 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Děti, rodiče a pěstouni z okresu Nymburk, se kterými má naše společnost uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

 

SEZNAM ČINNOSTÍ, VYKONÁVANÝCH NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ K VÝKONU SPOD:

 

a)      uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

b)      poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby 

 

ROZSAH

 

-        pravidelné konzultace se sociálním pracovníkem a odborné sociální poradenství

-        pomoc při zajištění krátkodobé osobní péče o svěřené dítě v případě, že pěstoun tuto péči nemůže zajistit

-        odlehčovací služby pobytem dítěte mimo rodinu (letní tábory, víkendové pobyty atd.)

-        zprostředkování odborné pomoci (psychologická, terapeutická, jiná odborná – např. právní, biofeedback)

-        bezplatné zvyšování znalostí a dovedností

-        podpora kontaktu dětí v pěstounské péči s rodiči

-        sledování naplňování dohody V rámci sociálně právní ochrany dětí pracujeme s pěstounskými rodinami, se kterými máme podepsanou Dohodu o výkonu pěstounské péče.  

 

Naše služby poskytujeme v celém regionu okresu Nymburk. Profesionálním a vstřícným přístupem se snažíme pomáhat v pěstounských rodinách podle jejich aktuální situace.

S rodinami jsme v pravidelném a intenzivním kontaktu, naše návštěvy většinou probíhají v jejich domácnosti.

Pro vzdělávání pěstounů a krátkodobé zajištění dětí využíváme moderní bezbariérové zázemí vzdělávací místnosti a vybavený dětský koutek.

Součástí našeho týmu je psycholog poskytující podporu a poradenství pěstounským rodinám, které řeší situace související s vývojem, výchovou a vzděláváním dítěte, např. v období vývojových změn (dospívání, období vzdoru, školní zralost, období volby budoucího povolání), v krizových situacích (výchovné obtíže, zvládání školních nároků, vztahové problémy) a vede dítě k sebepoznání a nalezení silných stránek osobnosti atd.

Dvakrát do roka pořádáme pro děti z pěstounských rodin víkendový pobyt – na podzim zaměřený na turistiku, sport, hry v přírodě a na jaře zaměřený na lyže a hry na sněhu.

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, 4. patro

·         Mgr. Pavla Hovorková, tel.: 775 576 057, 317 070 682, email: hovorkova@centrum-podebrady.info

·         Mgr. Jana Skálová, tel.: 778 701 413, 317 070 684, email: skalova@centrum-podebrady.info

www.centrum-podebrady.info

 

Provozní doba: PO-PÁ 7,00 -  15,30 hodin

Návštěvy bez předchozí domluvy: ÚT 8,00 - 12,00 hodin