Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady

 

vyhlašuje pro uživatele terénních sociálních služeb, kluby důchodců a ostatní seniorské skupiny (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson a další), domovy pro seniory a seniory jednotlivce

XX. ročník soutěže

Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

 

Všechny práce budou prezentovány na samostatné výstavě v Lysé nad Labem v rámci výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2019, která se uskuteční ve dnech 13. - 16. 6. 2019 společně s Lázeňským veletrhem a výstavou růží Růžová zahrada.

Nejlepší práce budou vyhodnoceny a oceněny dne 14. 6. 2019 v rámci slavnostních kulturních programů v prostorách výstaviště.

Soutěží se v činnostech -  ruční práce, literární práce a fotografie.

Každý okruh činností má své propozice:

 

Ruční práce, které jste vytvořili v průběhu posledního roku z různých druhů materiálů i různými technikami, například vyšívání, háčkování, pletení, malování, práce ze dřeva, kovu, hlíny apod. můžete přihlásit do soutěže do 10. května 2019 - odevzdat přihlášku, seznam prací a souhlas.

 

Literární práce na téma Podej mi ruku, půjdeme spolu

Próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…)

Poezie – max. tři básně, posílejte společně s přihláškou do 1. května 2019.

Preferujeme zaslání mailem ve formátu word – název souboru: příjmení autora (např. Novák), v případě více prací (Novák 1, Novák 2…). Posílejte pouze prostý text, bez obrázků či grafického zpracování. Práce přesahující stanovený rozsah a formu budou vyřazeny. Nepoužívejte jako název práce téma soutěže. Každá práce musí obsahovat kromě soutěžního textu i jméno autora a adresu.

 

Fotografická soutěž na téma Podej mi ruku, půjdeme spolu

Zúčastnit se může každý senior s max. šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly o nejvíce 3 snímcích. Fotografie mohou být černobílé i barevné ve formátu nejméně 18 x 24 cm. Fotografie zašlete společně s přihláškou do 10. května 2019.  Autory fotografií, které budou zobrazovat osobu, prosíme o zaslání čestného prohlášení, které je na internetových stránkách.

 

Upozorňujeme účastníky soutěže, že z výstavy budou pořizovány filmové a fotografické záznamy. Aby byly splněny podmínky GDPR, zavazujeme se, že vysloví-li návštěvník nesouhlas s fotografováním či filmováním své osoby, nebude našimi fotografy a filmaři snímán.

Kontaktní adresy:

Organizátor soutěže: Bc. Věra Součková, Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., nám. B. Hrozného 1722, PSČ 289 22 Lysá nad Labem, tel. 325 551 353, 775 760 777, e-mail: souckova@centrum-podebrady.info

Propozice s přihláškou můžete získat i na internetových stránkách www.centrum-podebrady.info

Ředitelství organizace: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s.,

nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 01 Poděbrady, tel. 325 626 352.

Přejeme Vám mnoho zajímavých nápadů a těšíme se na Vás a Vaše práce

 

                                                        Za organizátory Bc. Věra Součková


Dětská výtvarná soutěž

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

pod záštitou radního Středočeského kraje pro oblast školství

Prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc.

vyhlašuje pro rok 2019 dětskou výtvarnou soutěž s tématy:

1) NEUVĚŘITELNÝ SVĚT FANTAZIE

 

2) JSEM DÍTĚ, ALE MÁM SVÁ PRÁVA!

 

Soutěž je vyhlášena pro tyto kategorie:

1) Mateřská škola

2) ZŠ 1. – 3. třída

3) ZŠ 4. – 6. třída

4) ZŠ 7. – 9. třída

5) Speciální škola, Dětský domov

6) Střední škola

Podmínky účasti:

Práce musí být dvourozměrné (nikoli trojrozměrné), minimální rozměr A4, použitá technika je libovolná. Pro lepší instalaci je vhodnější zpracování na čtvrtku.

Výtvarné práce označte na rubové straně jménem, třídou a školou dítěte. U předškolních dětí uvádějte, prosím, i věk dítěte. Tyto údaje budou napsány na štítek, kterým bude opatřen každý výkres.

Práce dětí budou reprezentovat Vaši školu na Výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 13. 6. – 16. 6. 2019 v rámci Výstavy Senior Handicap - aktivní život 2019, jejíž součástí je výstava Šikovné ruce našich seniorů.

Chceme vystavit všechny výtvarné práce dětí a mládeže, ale v případě překonání výstavní kapacity, si vyhrazujeme právo na zúžení počtu vystavených prací. Vzhledem k velkému množství výtvarných prací v minulých letech, kdy bylo instalováno více než 1000 výkresů, nebudou práce automaticky vraceny zpět do škol. Pouze po vzájemné domluvě je možné práce do škol odeslat nebo se domluvit na jejich osobním vyzvednutí.

Práce dětí a jejich seznam za školu (v případě vracení výkresů) zašlete poštou nebo odevzdejte osobně do 30.5.2019 na adresu:

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

nám. T. G. Masaryka 1130/18 (4. patro)

290 01 Poděbrady

Mgr. Pavla Hovorková, tel. 775 576 057, 325 626 352, e-mail: hovorkova@centrum-podebrady.info

Odborná porota začátkem června vyhodnotí v každé kategorii tři práce a bude vyhlášena i Cena radního Středočeského kraje pro oblast školství, která bude předána organizaci s výjimečným přínosem v soutěži. Vyhodnoceným budou předány ceny v neděli 16.6. 2019 v 13,00 hodin v hale C na Výstavišti v Lysé nad Labem během slavnostního programu určeného pro děti. Vyhodnocené děti budou osloveny prostřednictvím Vašich škol a budou jim předány krásné ceny.

Volné vstupenky na celou výstavu a diplomy budou zaslány všem zúčastněným dětem.

 

Těšíme se na spolupráci v roce 2019 a na všechny výtvarné práce dětí

 


 

 

Svět mých radostí

soutěž pro handicapované výtvarníky

při výstavě

Senior- Handicap: aktivní život

     Lysá nad Labem 13. – 16. června 2019

 

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na soutěži pro handicapované výtvarníky Svět mých radostí, jež se spolu s výstavou přihlášených prací uskuteční u příležitosti šestnáctého ročníku výstavy Senior – Handicap: aktivní život 2019 na výstavišti v Lysé nad Labem.

Jako v loňském roce i letos převzalo vyhlášení a organizaci soutěže i přípravu výstavní expozice na svá bedra Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s., přičemž zodpovědnost za ni má Jan Řehounek, který soutěž před lety vymyslel a v předchozích letech za výstaviště organizoval.

Soutěž se uskuteční ve dvou věkových kategoriích: do 18 let a nad 18 let.

Zúčastnit se může každý talentovaný výtvarník s fyzickým či psychickým handicapem s maximálním počtem pěti prací v následujících výtvarných oborech:

malba, kresba, koláž, plastika, alternativní techniky, užitková keramika, výtvarná fotografie.

Všechny soutěžní práce musí být, je-li to třeba, vhodným způsobem připraveny tak, aby je bylo možné jednoduchým způsobem nainstalovat. Výtvarné techniky, materiál a formát nejsou omezeny. Pouze fotografie musí splnit podmínku formátu min. 18 x 24 cm.

Zájemce o účast v soutěži prosíme z důvodu přípravy projektu výstavy o zaslání písemné přihlášky. Stačí napsat jméno autora, adresu, mail, telefon, případně kontakty na poskytovatele sociálních služeb, jehož je soutěžící klientem, počet prací, jejich specifikaci, rozměry, způsob instalace.

Přihlášky posílejte do 30. května na mailovou adresu jan.rehounek@seznam.cz nebo adresu poštovní: Jan Řehounek, Všechlapská 1666/6, 288 02 Nymburk.

Termín dodání soutěžních prací přímo na výstavišti je pondělí 10., úterý 11. nebo středa 12. června do 10 hodin (panu Řehounkovi). S ohledem na bezpečnost soutěžních prací (při posílání poštou dochází k poškození) je vhodnější osobní dodání soutěžních prací (jinak pořadatel neručí za poškození). Pokud si autor chce svoje práce sám nainstalovat, dostane tu možnost.

Práce, pro jejichž dodání je možné využít služeb České pošty, posílejte na adresu: Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s r. o., Masarykova 1727, 289 02 Lysá nad Labem, zásilku označte: Svět mých radostí (pro pana Řehounka).

Soutěžní práce po skončení výstavy je možné si vyzvednout v neděli 16. června v 16 hodin, případně v pondělí 17. června (po dohodě i jinak).

Práce nebudeme vracet poštou. Když si autor či jeho zástupce práce nevyzvedne, souhlasí s tím, aby byly u příležitosti Polabských vánočních trhů v prosinci vydraženy ve prospěch některého poskytovatele sociálních služeb.

Porota jmenovaná pořadatelem soutěže práce vyhodnotí a udělí ceny v každé věkové kategorii a v každém výtvarném oboru. Ceny budou předány při vyhodnocení v neděli 16. června od 13 hodin na Výstavišti v Lysé nad Labem.

Ze soutěžních prací bude uspořádána samostatná expozice na výstavě Senior – Handicap: aktivní život 2019.