Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.,

vyhlašuje XIX. ročník soutěže

Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení

 

Cílem soutěže je aktivizace seniorů, naplňování jejich volného času, uchování kvality života, zlepšení psychického a zdravotního stavu.

 

Soutěž vyhlašujeme pro:

 • Seniory žijící v domácnostech
 • Klienty pečovatelské služby
 • Seniory v klubech důchodců a v ostatních seniorských skupinách  (STP, SPCCH, Sdružení Parkinson apod.)
 • Obyvatele domovů pro seniory

 

Práce účastníků soutěže budou prezentovány na samostatné výstavě s uvedeným názvem na Výstavišti v Lysé nad Labem v rámci celorepublikové výstavy Senior - Handicap: aktivní život 2018, která se uskuteční ve dnech 21. – 24. 6. 2018.

 

Soutěží se v těchto  činnostech:

 • Šikovné ruce našich seniorů   -  ruční práce
 • Šikovné ruce našich seniorů   -  literární práce
 • Šikovné ruce našich seniorů   -  fotografie

Každý okruh činností má své propozice, prosím, čtěte pozorně.

 

Vyhlášení soutěže Šikovné ruce našich seniorů ruční práce

Do soutěže budou zařazeny ruční práce, které senioři vytvořili dle vlastní fantazie a zájmů v průběhu minulého roku, z různých druhů materiálů i různými technikami, jako například vyšívání, háčkování, pletení nebo práce ze dřeva, kovu, hlíny, papíru, výrobky ze suchých květin a plodů a dalších materiálů. Prosíme, neposílejte práce, které byly již vystavené na výstavišti v předchozích letech.

Přihlášku do soutěže včetně přílohy „Seznam účastníků a jejich prací“ je nutno zaslat nejpozději do 21. 5. 2018.

 

Vyhodnocení soutěže kategorie

 • Pečovatelská služba   PS - zkratka na štítku
 • Kluby důchodců          KD
 • Senioři  jednotlivci  J
 • Domovy pro seniory   DS
 • Hobby                         H

 

Vyhlášení soutěže   Šikovné ruce našich seniorů     literární  práce

Téma: „ Svět v pohybu“

 • próza – max. dvě literární práce o max. třech stranách textu (povídka, fejeton, vyprávění…)
 • poezie – max. 3 básně

Soutěžní práce zašlete na výše uvedené adresy nejpozději do 21. května 2018.

 

Vyhlášení soutěže   Šikovné ruce našich seniorů  fotografická soutěž

Téma:     „Svět v pohybu “

Zúčastnit se může každý senior šesti jednotlivými snímky či dvěma fotografickými cykly nejvíce o pěti snímcích.

Fotografie zašlete nejpozději do 21. května 2018.

 

Organizátor soutěže:

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o. p. s.,

Nám. B. Hrozného 1722, 289 22 Lysá nad Labem,

( 325 551 353( 775 760 777,

vedoucí střediska Bc. Věra Součková,

e-mail: souckova@centrum-podebrady.info.

 

Kontakt na ředitelství:

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.,

nám. T. G. Masaryka 1130/18, 290 00 Poděbrady,

( 325 626 352,

www.centrum-podebrady.info.

 

Kontakt na Výstaviště v Lysé nad Labem:

Výstaviště Lysá nad Labem, spol. s.r.o.,

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem,

( 325 553 203, 724 395 811,

e-mail: fiserova@vll.cz, www.vll.cz.


Dětská výtvarná soutěž

Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

pod záštitou radního Středočeského kraje pro oblast školství

 Prof. MUDr. Zdeňka Seidla, CSc.

vyhlašuje pro rok 2018 dětskou výtvarnou soutěž s tématy:

1)          PRANOSTIKA NEBO PŘÍSLOVÍ POHLEDEM DĚTÍ

 

2)          JAKOU KULTURU NÁM TU ZANECHALI NAŠI PŘEDCI?

 

Soutěž je vyhlášena pro tyto kategorie:

1)      Mateřská škola

2)      ZŠ 1. – 3. třída

3)      ZŠ 4. – 6. třída

4)      ZŠ 7. – 9. třída

5)      Speciální škola, Dětský domov

6)      Střední škola

Podmínky účasti:

Práce musí být dvourozměrné (nikoli trojrozměrné), minimální rozměr A4, použitá technika je libovolná. Pro lepší instalaci je vhodnější zpracování na čtvrtku.

Výtvarné práce označte na rubové straně jménem, třídou a školou dítěte. U předškolních dětí uvádějte, prosím, i věk dítěte. Tyto údaje budou napsány na štítek, kterým bude opatřen každý výkres.

Práce dětí budou reprezentovat Vaši školu na Výstavišti v Lysé nad Labem ve dnech 21.6.–24.6. 2018 v rámci Výstavy Senior Handicap - aktivní život 2018, jejíž součástí je výstava Šikovné ruce našich seniorů.

Chceme vystavit všechny výtvarné práce dětí a mládeže, ale v případě překonání výstavní kapacity, si vyhrazujeme právo na zúžení počtu vystavených prací. Z tohoto důvodu prosíme školy o zaslání pouze jedné práce za každé dítě a provedení předvýběru povedených výkresů zasílaných do soutěže.

Vzhledem k velkému množství výtvarných prací v minulých letech, kdy bylo instalováno více než 1000 výkresů, nebudou práce automaticky vraceny zpět do škol. Pouze po vzájemné domluvě je možné práce do škol odeslat nebo se domluvit na jejich osobním vyzvednutí.

Práce dětí a jejich seznam za školu zašlete poštou nebo odevzdejte osobně do 10.6.2018 na adresu: Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

nám. T. G. Masaryka 1130/18 (4. patro)

290 01 Poděbrady

Mgr. Pavla Hovorková, tel. 775 576 057, 325 626 352, e-mail: hovorkova@centrum-podebrady.info

Odborná porota v polovině června vyhodnotí v každé kategorii tři práce a bude vyhlášena i Cena radního Středočeského kraje pro oblast školství, která bude předána organizaci s výjimečným přínosem v soutěži.  Vyhodnoceným budou předány ceny v neděli 24. 6. 2018 v 13,00 hodin v hale C na Výstavišti v Lysé nad Labem během slavnostního programu určeného dětem. Vyhodnocené děti budou osloveny prostřednictvím Vašich škol a i letos budou rozdány krásné ceny.

Volné vstupenky na celou výstavu budou zaslány všem zúčastněným dětem.  

Těšíme se na všechny práce dětí